EN   TR

S?NEKL?K

Geri Dön

Teknik Özellikler

Genel Özellikleri

 Sineklik, sineklerle mücadelede en zarars?z çözümdür (ilaçs?z). Pencerelerin rahatl?kla aç?larak her saatte mekanlar?n?z?n havaland?r?lmas?n? sa?lar.
Uygulama olarak mekana ve do?rama tercihine göre sürme sineklik veya içe aç?lan sineklik yap?labilmektedir. Her çe?it malzemedeki do?rama üzerine yani ah?ap, alüminyum veya pvc rahatl?kla monte edilebilir. Sinekliklerde her renk lamine renk uygulanabilmektedir.